November 6, 2023

Workshop “Triển khai AI trong thực tế & Ứng dụng trong ngành Bán Lẻ”

Vào sáng ngày 4/11, workshop “Triển khai AI trong thực tế & Ứng dụng trong ngành Bán lẻ” thuộc chuỗi workshop của cuộc thi Vietnam Datathon […]
March 28, 2022

Workshop “Triển khai dự án thực tế & Định hướng nghề nghiệp”

Vào ngày 25/10 vừa qua, buổi AI Workshop: “Triển khai dự án thực tế và Định hướng nghề nghiệp” đã diễn ra vô cùng sôi nổi […]